09:00 - 18:00

Понеделник - Петък

0877 03 82 13

Обадете се за консултация

Facebook

Search
 

Вътрешен трудов ред и служители

Едни от най-често срещаните казуси, които могат да възникнат в процеса на Вашата търговска дейност, когато сте наели работници или служители, са трудовоправните въпроси. Предлагаме консултации, становища по казуси и правна защита и съдействие.

Отделно можем да изготвим за Вас, съобразявайки се с фирмените нужди и законови изисквания следните документи:

Трудов договор
Трудов договор с условие за обучение по време на работата
Трудов договор с условие за стажуване
Правилник за вътрешен трудов ред
Договор за управление на търговско дружество
Заповеди за въвеждане на непълно работно време от работодателя
Заповед за налагане на дисциплинарно наказание
Заповед за налагане на ограничена имуществена отговорност
Заповед за ползване на платен годишен отпуск
Заповед за разрешаване ползването на неплатен отпуск
Заповед за уволнение
Заповед за удължаване на работното време
Заповед за установяване на ненормиран работен ден
Заповед на работодателя за отмяна на уволнение
Констативен протокол за установяване на вреди, причинени от служител
Молба за напускане на работа по взаимно съгласие
Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодателя
Споразумение за поверителност
Споразумение за прекратяване на трудов договор

Ние можем да Ви консултираме и да съставим писмено становище по Вашия казус.

Безплатна консултация

изпратете запитване