09:00 - 18:00

Понеделник - Петък

0877 03 82 13

Обадете се за консултация

Facebook

Search
 

Търговско представителство

Необходимостта от търговско представителство може да възникне, в случай, че законните представители на дружеството (управители, изпълнителен директор) не могат да изпълняват представителите си функции или желаят да превъзложат част от тях на друго лице. Възможността за представителство на търговско дружество е чрез назначаване на прокурист или търговски пълномощник.

1. Прокуристът е физическо лице, което се упълномощава с нотариална заверка на подписа и се вписва с търговски регистър.
2. Търговският пълномощник се упълномощава с нотариална заверка на подписа, без да се вписва в търговски регистър.

Направете запитване ако искате да заявите една от услугите или се нуждаете от повече информация.

Ако имате нужда от повече информация ние ще Ви консултираме безплатно.

Безплатна консултация

изпратете запитване