09:00 - 18:00

Понеделник - Петък

0877 03 82 13

Обадете се за консултация

Facebook

Search
 

Събиране на вземания

В търговската практика много често доставките на стоки и услуги се заплащат отложено. Често обаче плащанията не се погасяват в уговорения срок, което в случай на продължително забавяне може да доведе до застрашаване ликвидността на дадена компания, а с това и самото й съществуване, особено ако не се вземат мерки своевременно. За да се избегне този риск следва да се предприемат действия и стратегии по събиране на просрочени вземания, които като разновидности са следните:

Извънсъдебно „меко“ събиране – осъществява се под формата на телефонни обаждания, напомнителни писма и покани, изпращани на клиента-длъжник във връзка със задължението му. Комуникацията се градира в зависимост от сложността на случая. Предимствата му са, че е по-евтин и бърз метод в сравнение с останалите, като в същото време дългът не се увеличава допълнително за сметка на клиента-длъжник.

Съдебно събиране – Друг изход, към който кредиторът може да пристъпи при продължително неплащане на задължението. За стартиране на съдебното събиране е необходима допълнителна инвестиция от страна на кредитора в държавни такси, разноски за консултантски услуги и адвокатски хонорар. Всички тези разходи се натрупват върху задължението, което може сериозно да увеличи размера си и се дължат от клиента-длъжник. След издаване на съдебно решение се пристъпва към принудително изпълнение, което означава, че съдия-изпълнителят има право да изиска информация за длъжника и неговото имущество, има право да влезе в дома му и да направи опис на имуществото, след което да го продаде на публична продан, както и да запорира банковите сметки и доходите на задълженото лице.

Услуги:

1. Консултация за предприемане на оптимални действия за събиране на вземания.

2. Извънсъдебно събиране.

3. Съдебно събиране.

Ако имате нужда от повече информация ние ще Ви консултираме безплатно.

Безплатна консултация

изпратете запитване