09:00 - 18:00

Понеделник - Петък

0877 03 82 13

Обадете се за консултация

Facebook

Search
 

Регистрация на фирми

Цени от 99 лв.

Искате да откриете фирма – ние извършваме регистрации на всякакви форми на търговски дружества. Услугата включва изготвянето на необходимата документация и регистрацията от адвокат в Търговски регистър. Предимства на онлайн регистрацията – спестявате време и заплащате двойно по – ниски такси към Търговски регистър.Нужни са 5 стъпки:

1. Избирате форма на дружеството, което искате да учредите – ЕТ, ЕООД, ООД, АД или друго. Ние ще Ви консултираме за най-оптималния вариант за Вас според нуждите Ви и дейността, която ще извършвате.

2. Заплащате хонорар по наша банкова сметка, който е в зависимост от формата на дружеството, което сте избрали.
/Цените започват от 99 лв. /за регистрация на ЕООД/ООД/ и се определят в зависимост от формата на дружеството, което ще се регистрира./

3. Изготвяме всички необходими документи и Ви ги изпращаме за подписване.

4. Посещавате банка, за да отворите набирателна сметка на новата фирма и да внесете капитала. Внася се и държавната такса за Търговски регистър.

5. Всичко се извършва дистанционно – изпращате ни по електронен път всички документи, още в същия ден ние ги подаваме електронно до Търговски регистър.

Ако имате нужда от повече информация ние ще Ви консултираме безплатно.

Полезна информация.
Какво е ООД/ЕООД

Дружество с ограничена отговорност е търговско дружество, което се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията му с дяловата си вноска в капитала. Учредители може да са както физически, така и юридически лица.
Разликата между ООД и ЕООД е единствено в броя на собствениците. Когато се учредява от един човек е ЕООД, когато са повече от 1 – ООД.
Управителни органи на ООД са Общо събрание на съдружниците и управителят.
Дружественият договор е един от основополагащите документи за ООД, респективно учредителният акт за ЕООД, като в него се посочват всички основни рамки на новоучредяващото се дружество – как се казва, седалище и адрес, предмет на дейност, от кого и как се представлява, размер на капитала, в колко дяла и как се разпределя между собствениците, условия, при които се приемат или изключват съдружници, срок на дружеството, прекратяване и пр.
Капиталът може да бъде парична или непарична вноска.
Информация, която ни е необходима:
• Л. к. на собственик/ци, управител/и
• Име на фирма
• Седалище и адрес на управление
• Размер на капитал и разпределение на дялове
• Предмет на дейност
• Управител/и и начин на представляване

Безплатна консултация

изпратете запитване