09:00 - 18:00

Понеделник - Петък

0877 03 82 13

Обадете се за консултация

Facebook

Search
 

Регистрация на ООД/ЕООД

Дружество с ограничена отговорност е търговско дружество, което се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията му с дяловата си вноска в капитала. Учредители може да са както физически, така и юридически лица.

Разликата между ООД и ЕООД е единствено в броя на собствениците. Когато се учредява от един човек е ЕООД, когато са повече от 1 – ООД.

Управителни органи на ООД са Общо събрание на съдружниците и управителят.

Дружественият договор е един от основополагащите документи за ООД, респективно учредителният акт за ЕООД, като в него се посочват всички основни рамки на новоучредяващото се дружество – как се казва, седалище и адрес, предмет на дейност, от кого и как се представлява, размер на капитала, в колко дяла и как се разпределя между собствениците, условия, при които се приемат или изключват съдружници, срок на дружеството, прекратяване и пр.

Капиталът може да бъде парична или непарична вноска.

Информация, която ни е необходима:

1. Л. к. на собтвеник/ци, управител/и

2. Име на фирма

3. Седалище и адрес на управление

4. Размер на капитал и разпределение на дялове

5. Предмет на дейност

6. Управител/и и начин на представляване

Цена – 300 лева /включва консултация, изготвяне на всички документи и регистрация в Търговски регистър/

Ако имате нужда от повече информация ние ще Ви консултираме безплатно.

Безплатна консултация

изпратете запитване