09:00 - 18:00

Понеделник - Петък

0877 03 82 13

Обадете се за консултация

Facebook

Search
 

Какви права имат потърпевшите от фалита на ЗД Олимпик съгласно Кодекса за застраховането

Можем ли да претендираме и как заплащане на застрахователни обезщетения, предявени пред ЗД Олимпик и да искаме връщане на платените суми по предсрочно прекратените полици? Кой носи отговорност?

След обявлението за назначаването на предварителен ликвидатор на Застрахователна компания Олимпик от Надзорния орган върху застраховането на Република Кипър и съобщението, че всички застрахователни полици, издадени от Дружеството, се прекратяват автоматично, получихме редица подобни запитвания от наши клиенти и засегнати лица.

Освен неудобството, че хората остават без застраховки, в това число и задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, се създаде и допълнително объркване сред обществеността в резултат на противоречиви публикации и изявления в медиите, интернет – сайтове, включително и на официалните сайтове на публични институции.

С оглед повишения интерес, екипът на LEGIS.BG публикува настоящата статия.

Съгласно Кодекса за застраховането, при несъстоятелност на застраховател със седалище в България и клон на застраховател от трета държава, регистриран в България само за извършваната чрез клона дейност в страната, всички вземания на застраховани лица, произтичащи от договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука“ на пътниците и за застраховка по раздел „Животозастраховане“ се гарантират от Обезпечителен фонд, създаден и управляван от Гаранционен фонд. В настоящия случай, в Кодекса изрично е посочено, че под „застрахователно вземане“ следва да се разбира и „всяко вземане на ползвател на застрахователни услуги по застрахователен договор, в т. ч. вземане за откупна стойност и за връщане на премия по застрахователен договор, който не е бил сключен или не е влязъл в сила, или при предсрочно прекратяване на застрахователен договор“.

Т. е. всички лица с прекратени застрахователни договори „Гражданска отговорност“, „Злополука“ и застраховки от Раздел „Животозастраховане“ към ЗД Олимпик, имат право да пренедират, както неизплатени обезщетения, така и да искат връщане на заплатените застрахователни премии по прекратените полици.

Вземанията се предявяват към Обезпечителен фонд след влизане в сила на решението за обявяване несъстоятелността на застрахователя, като Комисия за финансов надзор следва да оповести това на интернет – сайта си. Гаранционен фонд съставя и утвърждава списък с приетите вземания, след което оповестява най-малко в два централни ежедневника деня, от който оправомощените ползватели на застрахователни услуги могат да получават плащания от Обезпечителния фонд, както и банката, чрез която ще се извършват тези плащания. Изплащането се извършва не по-късно от 45 дни, считано от датата на оповестяването.