09:00 - 18:00

Понеделник - Петък

0877 03 82 13

Обадете се за консултация

Facebook

Search
 

Договори. Неизпълнение

Договорите уреждат отношенията между две или повече страни. Свободата на договаряне важи, ако уговореното не противоречи на закона.

Ние можем да Ви консултираме относно това какъв е най-подходящият договор според Вашия казус и да го изготвим.

По – долу са изброени едни от на-често срещаните и използвани договори в гражданския и търговски оборот.

Договор за аренда на земеделска земя
Договор за влог
Договор за дарение на движими вещи или пари
Договор за дарение на МПС
Договор за доброволна делба
Договор за еднократна доставка на стоки
Договор за заем за послужване
Договор за заем за потребление
Договор за залог
Договор за замяна (бартер) на стоки
Договор за изработка на лого
Договор за изработка на мобилно приложение
Договор за изработка на рекламни материали
Договор за изработка на уебсайт
Договор за изработка, доставка и монтаж на мебели
Договор за лицензия на патентовано изобретение
Договор за лицензия на търговска марка
Договор за многократни доставки на стоки
Договор за наем на МПС
Договор за наем на недвижим имот
Договор за ноу-хау
Договор за особен залог
Договор за отстъпване на авторско право
Договор за паричен заем
Договор за поддръжка на уебсайт
Договор за покупко-продажба на дружествен дял
Договор за покупко-продажба на МПС
Договор за поръчителство
Договор за прехвърляне на домейн
Договор за придобиване на квалификация
Договор за продажба на патент или полезен модел
Договор за продажба на стоки на консигнация
Договор за продажба на търговска марка
Договор за ремонтни дейности
Договор за текуща сметка
Договор за управление на търговско дружество
Договор за цесия
Допълнително споразумение към трудов договор
Издателски договор
Мениджърски (импресарски) договор
Покупко-продажба на МПС (пакет документи)
Предварителен договор за покупко-продажба на дружествен дял
Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
Протокол за прихващане
Споразумение за неизвършване на конкурентна дейност
Споразумение за прекратяване на договор
Споразумение за прихващане на парични задължения
Тристранно споразумение за встъпване/заместване в дълг
Трудов договор
Трудов договор с условие за обучение по време на работата
Трудов договор с условие за стажуване

Неизпълнение е налице, когато някоя от страните по договор не е изпълнила договорно задължение изцяло, частично или го е изпълнила неточно или забавено. Отговорността, която носи за неизпълнение може да е договорна или извъндоговорна.

Ние предлагаме своевременни и оптимални решения на подобни казуси за нашите клиенти.

Ако имате нужда от повече информация ние ще Ви консултираме безплатно.

Безплатна консултация

изпратете запитване